Tư vấn trực tuyến  Cho thuê tài khoản quảng cáo

  Facebook:

  Ngân sách (tháng)

  Mức phí

  Dưới 30 triệu

  10%

  Từ 30 – 150 triệu

  9%

  Từ 150 – 300 triệu

  8%

  Từ 300 – 600 triệu

  7%

  Từ 600 – 1 tỷ 500

  6%

  Trên 1 tỷ 500

  Liên hệ trực tiếp

  Google: Chỉ từ 5%

  Tiktok: 4% không giới hạn chi tiêu

  Tích xanh thương hiệu

  Chỉ từ 50 triệu

  • Tích xanh Facebook
  • Tích xanh Tiktok
  • Tích xanh Instagram

  Booking Truyền thông / Viết bài PR

  Chi tiết báo giá tại đây

  • Booking báo: 
  • Viết báo theo yêu cầu.

  Dịch vụ bổ sung:

  Liên hệ trực tiếp để được tư vấn

  • Dịch vụ Facebook
  • Dịch vụ Google
  • Dịch vụ Youtube
  • Dịch vụ Instagram
  • Dịch vụ Tiktok
  • Dịch vụ Shopee