Chính sách và Điều khoản cho thuê TKQC

ĐIỀU 1. NỘI DUNG DỊCH VỤ

1.1  Dịch vụ cung cấp

 • Bên B thực hiện cung cấp TKQC để khách hàng thực hiện các công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm dịch vụ của bên A.
 • Cảnh báo cho bên A biết những quảng cáo vi phạm quy định của Facebook để kịp thời điều chỉnh không bị khóa TKQC.
 • Mở hạn mức cho bên A trên TKQC theo yêu cầu và mức đặt cọc tương ứng.
 • Là cầu nối giải quyết các khó khăn giữa Bên A với các bên liên quan bao gồm công việc sau:
 •   Hỗ trợ xử lý các tình huống trục trặc của TKQC trong thời gian ngắn nhất có thể.
 •   Nâng hạn mức chi tiêu và hạn mức thanh toán cho các TKQC theo nhu cầu thực tế của bên A.
 •   Hỗ trợ bên A kháng cáo TKQC khi bị đóng nhầm hoặc các vấn đề về vi phạm chính sách đến khi có quyết định cuối cùng của Facebook.

1.2  Quy định giới hạn chi tiêu – các loại phí cơ bản

–        Quy định về phí cọc die, khởi tạo tài khoản:

Phí khởi tạo tài khoản : 50 USD/01 tài khoản.
Phí đảm bảo cho tài khoản : 100 USD/01 tài khoản.

–        Phí dịch vụ được tính như sau:

Cấp độ tài khoản Tỷ lệ phí dịch vụ Mức chi tiêu 01 Domain trong 01 tháng
Tài khoản BASIC 3% 10.000 USD – 20.000 USD
Tài khoản PRO 2% 20.000 USD – 50.000 USD
Tài khoản PREMIUM 1,5% 50.000 USD – 100.000 USD
Tài khoản BUSINESS 1,25% 100.000 USD – 250.000 USD
Tài khoản ENTERPRISE 1% 250.000 USD – 500.000 USD
Tài khoản VIP 0,5% Từ 500.000 USD

Phí dịch vụ = Phí quảng cáo thực tế X tỷ lệ phí dịch vụ

 • Bên A sẽ trả trước khoản phí dịch vụ với cấp độ BASIC (tương đương tỷ lệ phí dịch vụ là 3%). Đến cuối tháng cả hai bên sẽ dựa vào số liệu tổng chi tiêu thực tế để xác định chính xác khoản phí quảng cáo và phí dịch vụ tương ứng với từng cấp độ mà bên A phải thanh toán. Bên B sẽ có trách nhiệm hoàn lại khoản chênh lệch phí dịch vụ mà bên A đã ứng trong vòng 10 ngày làm việc.
 • Trong trường hợp khoản phí đảm bảo cho tài khoản 100 USD đã bị khấu trừ về không (0 USD) hoặc không đủ 100 USD, để tiếp tục sử dụng các TKQC còn lại thì Bên A phải nạp lại khoản cọc đó về mức ban đầu, cụ thể là 100 USD (với mỗi TKQC hoặc các TKQC theo mỗi domain tùy thuộc vào loại TKQC).
 • Bên A chỉ được phép chi tiêu trên tổng số tiền đã nạp.
 • Yêu cầu nạp tối thiểu 500 USD/01 lần/01 tài khoản.
 • Khách hàng mở ít nhất 02 tài khoản và nhiều nhất là 3 tài khoản trên cùng 01 domain.
 • Mỗi 01 tài khoản được cấp sẽ có 01 Domain và 01- 03 Fanpage (tùy loại TKQC) dùng để chạy.
 • Bên A bắt buộc trong 1 tháng phải chi tiêu ít nhất: 5.000 USD

Nếu Bên A không chi tiêu bằng mức chi tiêu tối thiểu trên thì Bên B sẽ tính phí Bên A bằng phí thuê của số tiền còn thiếu, số tiền này sẽ bị khấu trừ vào khoản phí đảm bảo cho tài khoản hoặc ngân sách quảng cáo. Ví dụ: Bên A mở TKQC Hồng Kông nhưng tổng kết trong vòng 01 tháng chỉ chạy được 3.000 USD thì số tiền còn thiếu là 2.000 USD sẽ bị tính phí là 2.000 USD nhân với phí (%) sẽ bị khấu trừ vào khoản tiền cọc hoặc ngân sách quảng cáo còn dư.

1.3  Phương thức thanh toán

–        Thời hạn thanh toán:

Bên A thanh toán cho bên B trước khi thực hiện quảng cáo. Ngay sau khi ngân sách quảng cáo hết, nếu hai bên tiếp tục hợp đồng, bên A tiếp tục chuyển tiền trước cho bên B.

Hồ sơ thanh toán hợp lệ gồm: Biên bản đối soát chi phí quảng cáo thực tế Bên B đã cấp cho Bên A được Bên A thừa nhận.

–        Thông tin tài khoản:

Bên A thanh toán cho Bên B bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của người đại diện Bên B theo thông tin dưới đây:

☐  Tiền mặt               ☐ Séc;                ✓ Chuyển khoản;                   ☐ Uỷ nhiệm thu.

 

Ngân hàng Techcombank: 

Số tài khoản: 

Chủ tài khoản: 

Chi nhánh: 

Lưu ý: Ghi rõ rõ nội dung thanh toán

Cú pháp quy định:  Tên Domain + Số tiền Topup

–        Chi tiết thanh toán:                                                                   (Đơn vị tính: VNĐ)

Hạng mục Đơn giá Số lượng Tỷ giá Thành tiền
Phí khởi tạo tài khoản  23.400(cập nhật tuỳ từng thời điểm)
Phí đảm bảo tài khoản
Phí quảng cáo (ngân sách)
Phí thuê tài khoản (3%)
Tổng cộng

Bằng chữ: ………………………………….…………………………………………………/

ĐIỀU 2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH DỊCH VỤ

Sau đây là những điều kiện mà các bên cam kết thực hiện để thực hiện dịch vụ:

Bên A:

 •       Trong thời gian khách hàng sử dụng tài khoản, bên A phải đảm bảo các chiến dịch quảng cáo của mình tuân thủ các quy định của Facebook (https://www.facebook.com/policies/ads/ ) và các quy định của bên B, thực hiện những điều chỉnh khi nhận được cảnh báo của bên B.
 •       Bên A có nghĩa vụ gửi bản thông tin quảng cáo bao gồm: Nội dung chữ (Text), hình ảnh (Images), trang bán hàng (Fanpage), địa chỉ truy cập web (Domain) (nếu có) cho bên B để xét duyệt. Sau khi nhận được xác nhận từ bên phía bên B thì bên A có thể tiến hành chạy quảng cáo trên tài khoản của mình.
 •       Khi sử dụng tài khoản Invoice của Bên B cung cấp, Bên A phải đồng ý với các điều khoản sau:

–   Về các biện pháp kỹ thuật: Tài khoản Facebook (Via), trình quản lý doanh nghiệp (BM), hệ thống máy tính, địa chỉ mạng (IP), Domain, Fanpage.

–   Về nội dung: Tất cả các bài quảng cáo bao gồm: Nội dung chữ (Text), hình ảnh (Image), video clip, tiêu đề quảng cáo (Headline), mô tả thêm (Description), đường dẫn sản phẩm (Link/URL products).

–   Số lượng chiến dịch (Campaign), số lượng nhóm quảng cáo (Ad set),  số lượng quảng cáo (Ads) và ngân sách quảng cáo (Budget) theo yêu cầu của bên B.

Bên B:

 •       Bên B cam kết bảo mật nội dung của hợp đồng này và không tiết lộ cho bất kỳ một bên thứ ba khi không được sự đồng ý của bên A ngoại trừ trường hợp được yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 •       Bên B cam kết không sử dụng thông tin từ các tài khoản để phục vụ mục đích kinh doanh có thể gây tổn hại đến lợi ích của khách hàng.
 •       Bên B cam kết tôn trọng quyền cá nhân riêng tư của các tài khoản và chủ tài khoản và chịu đóng vai trò là nhà quảng cáo và chỉ cảnh báo cho bên A biết khi có sai phạm liên quan đến quy định quảng cáo của Facebook (https://www.facebook.com/policies/ads/) và đại diện bên A giải quyết các khó khăn của khách hàng với Facebook.
 •       Bên B được quyền truy cập, xem TKQC của bên A. Trong trường hợp bên A lên ads mà chưa nhận được sự xác nhận của bên B thì bên B có quyền dừng quảng cáo và dừng hợp đồng ngay lập tức.

–        Nếu một bên muốn thay đổi bất cứ điều gì liên quan đến hợp đồng phải có văn bản đề nghị trước 03 ngày để xem xét và thống nhất. Mọi chi phí phát sinh cho thay đổi hợp đồng do nguyên nhân từ bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán.

–        Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác tôn trọng lẫn nhau nếu hai bên không tự giải quyết được sẽ thống nhất chuyển vụ việc tới tòa án kinh tế tại thành phố Hà Nội để giải quyết.

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

3.1  Quyền và nghĩa vụ của Bên A

–        Bên A được chọn đặt hàng loại tài khoản theo yêu cầu về múi giờ, loại tiền tệ.

–        Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản trên hợp đồng ký kết.

–        Bên A phải cung cấp đầy đủ các thông tin về domain, fanpage,… cho bên B kiểm tra trước khi tiến hành cấp tài khoản mới.

 •   Domain: Trong thời gian sử dụng tài khoản được cấp, bên A chỉ được chạy domain đã được khai báo với bên B để đảm bảo tài khoản không bị khoá. Các sản phẩm trên domain khai báo là sản phẩm sạch, không vi phạm chính sách quảng cáo của Facebook. Yêu cầu có đầy đủ giao diện PC, mobile và các phương thức thanh toán cần thiết.
 •   Fanpage: Bên A phải khai báo fanpage sẽ được dùng để chạy. Khi tài khoản đã được cấp, bên A không thể chỉnh sửa/thêm mới fanpage vào tài khoản đó. Trong trường hợp muốn thêm domain, fanpage mới (tùy vào loại TKQC có thêm được hay không) thì cần cung cấp đường dẫn domain và fanpage tương ứng để xét duyệt.

Chú ý: Trong các fanpage phải có ít nhất 05 bài post về sản phẩm có trong domain khai báo.

–        Trong thời gian tham gia hệ thống Quản lý kinh doanh Business Manager của bên B, Bên A phải đảm bảo các chiến dịch quảng cáo của mình tuân thủ các quy định của Facebook (https://www.facebook.com/policies/ads) và chính sách quốc gia có quảng cáo hiển thị.

–        Bên A không được sử dụng các dịch vụ của công ty và/hoặc Facebook với mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hoại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.

–        Bên A chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin quảng cáo của mình và tự giải quyết các tranh chấp với các bên thứ ba về các nội dung thông tin.

–        Bên A phải tuân thủ các quy định pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền.

3.2  Quyền và Nghĩa vụ Bên B

–        Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các công cụ hỗ trợ cho khách hàng theo quy định ở điều khoản 1.

–        Bên B cam kết bảo mật thông tin sản phẩm của khách hàng dưới mọi hình thức.

–        Bên B có trách nhiệm nâng hạn mức cho TKQC của bên A trong vòng 24 – 72 giờ (tùy thuộc loại TKQC) kể từ lúc nhận được thanh toán.

–        Bên B có trách nhiệm cảnh báo kịp thời về việc mẫu quảng cáo của bên A có vi phạm quy định quảng cáo của Facebook.

–        Bên B có trách nhiệm bảo mật và không được đồng thời cấp tài khoản Bên A đang sử dụng cho bên khác dưới bất kỳ hình thức nào.

–        Bên B có trách nhiệm đảm bảo tài khoản cấp cho Bên A luôn duy trì được, không bị tạm ngừng vì bất kỳ lý do gì trừ trường hợp bất khả kháng, do Facebook và/hoặc các quy định thì sẽ được miễn trừ trách nhiệm.

–        Bên B sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin trên các trang website được liên kết từ các đường link và nội dung quảng cáo của bên A.

–        Trường hợp bên B đã thông báo cho bên A các vi phạm, nhưng bên A vẫn cố tình chạy mẫu quảng cáo trên thì bên B có quyền từ chối mở lại tài khoản hoặc mở thêm tài khoản còn tồn chưa mở khi bị Facebook khóa tài khoản. Trong trường hợp này bên B không phải hoàn lại khoản ký quỹ (nếu có).

–        Bên B có trách nhiệm thống kê và làm biên bản đối soát về chi phí quảng cáo thực tế của mỗi chiến dịch quảng cáo vào mỗi tháng.

ĐIỀU 4. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG – CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG  – MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

4.1  Thời hạn hợp đồng

–        Thời hạn thông thường của Hợp đồng là 01 năm. Trường hợp thời hạn Hợp đồng mà hai bên không có hành động gì thì Hợp đồng sẽ được tự động gia hạn cho năm tiếp theo cho đến khi hai bên không còn muốn tiếp tục thực hiện Hợp đồng.

–        Biên bản thanh lý hợp đồng cũng được tiến hành khi hai bên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và hai bên ghi nhận số phí dịch vụ tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.

–        Trường hợp biên bản thanh lý đã được ký và một trong hai bên vẫn chưa thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng thì mặc nhiên hợp đồng vẫn có hiệu lực cho đến khi bên đó hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ đã cam kết.

4.2  Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau:

Bên A:

 •   Bên A có quyền ngay lập tức đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp phát hiện bên B có vi phạm Điều 2 của hợp đồng và yêu cầu bồi thường những thiệt hại (nếu có).
 •   Bên A có quyền đơn phương tạm dừng hoặc chấm dứt những thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên B không thực hiện đúng theo các cam kết trong hợp đồng. Trong trường hợp này bên B phải hoàn trả đầy đủ số tiền quỹ còn lại sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh trước đó và được sự thống nhất của bên A.
 •   Trong trường hợp bên A muốn thanh lý tài khoản (áp dụng từ tháng thứ 2) hoặc khi Bên A muốn refund (bất cứ khi nào) trong khi tài khoản đó chưa chi tiêu trên 5.000 USD thì Bên A phải chịu mức phí phạt đối với ngân sách còn thiếu, phí phạt đó sẽ khấu trừ vào phí đảm bảo tài khoản đã nêu tại điều 1.2.
 •   Nếu bên A nhận tài khoản quảng cáo không vào ngày mùng 1 (Dương lịch) của tháng đó, thì mức chi tiêu tối thiểu sẽ đc tính theo tổng số ngày còn lại trong tháng trên tổng số ngày của tháng đó.

Bên B:

 •   Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng và không hoàn lại số tiền ký quỹ cho bên A trong trường hợp bên A cố tình vi phạm (không điều chỉnh mặc dù đã được nhắc nhở) quy định của Facebook từ 02 lần trở lên một tháng. Bên B sẽ nhắc nhở về việc vi phạm quy định của Facebook cho khách hàng thông qua hình thức liên hệ đã được thống nhất từ đầu.
 •   Bên B có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên A không thực hiện đúng theo các cam kết đã nêu trong hợp đồng này.
 •   Trong trường hợp bên A cố tình lên chiến dịch vi phạm chính sách hoặc chiến dịch chưa được bên B kiểm duyệt sẽ bị thu toàn bộ ngân sách và buộc thanh lý tài khoản.

Trường hợp khác:

 •     Trường hợp có Sự Kiện Bất Khả Kháng (Điều 5) xảy ra, các bên phải nỗ lực để giảm thiểu thiệt hại và thanh lý hợp đồng. Không bên nào chịu trách nhiệm do những thiệt hại do Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra.
 •   Trường hợp một bên không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ, phải báo trước cho bên kia ít nhất 15 ngày. Các bên sẽ ngồi lại tính toán phần chi phí dịch vụ tính cho đến ngày chấm dứt hợp đồng. Trường hợp số tiền phí dịch vụ lớn hơn chi phí đã sử dụng, số tiền này sẽ được thanh toán lại cho bên A sau khi trừ đi các khoản công nợ cho Facebook (nếu có). Toàn bộ quá trình nghiệm thu, thanh toán cũng như hoàn trả chi phí dịch vụ và tiền ký quỹ cho các bên sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày thanh lý.

4.3  Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm

Bên B được miễn trách đối với các tổn thất cho chiến dịch như ngừng, mất, không truyền được thông tin… trong các trường hợp sau:

 • Các tổn thất trực tiếp ngẫu nhiên, hệ quả hay tổn thất do pháp luật quy định.
 • Các tổn thất do lỗi kỹ thuật hoặc ngừng hoạt động từ phía hệ thống Facebook.
 • Các tổn thất do lỗi đường truyền Internet, cơ sở hạ tầng của mạng quốc gia…
 • Các tổn thất do Bên A vi phạm về sử dụng dịch vụ Internet, sử dụng website hoặc trang fanpage đã đăng ký cho các mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục, đạo đức hay kinh doanh bất hợp pháp.

ĐIỀU 5. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Thương mại năm 2005, trong đó Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định bất khả kháng tại Khoản 1 Điều 156. Khái niệm về trường hợp bất khả kháng như sau:

“Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của con người khiến chúng ta không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép”

Từ khái niệm sự kiện bất khả kháng ta có thể xác định một sự kiện được xem là sự kiện bất khả kháng khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thứ nhất, đó là những sự kiện xảy ra một cách khách quan hay gọi là sự kiện khách quan, tức sự kiện đó nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên vi phạm hợp đồng. Ví dụ: Sự kiện bão, lũ, động đất, sóng thần, …
 • Thứ hai, hậu quả của sự kiện không thể lường trước được tại thời điểm giao kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến trước thời điểm xảy ra hành vi vi phạm
 • Thứ ba, hậu quả của sự kiện đó không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Như vậy, chỉ khi đáp ứng cả ba điều kiện nêu trên thì một sự kiện mới có thể được xem là bất khả kháng và là căn cứ để miễn trách nhiệm đối với bên vi phạm.

Các trường hợp bất khả kháng:

 • Các hiện tượng thiên nhiên như mưa, lũ, hỏa hoạn, bão, sóng thần, núi lửa phun trào…. Việc coi những hiện tượng thiên tai là sự kiện bất khả kháng được áp dụng thống nhất trong thực tiễn áp dụng pháp luật
 • Các hiện tượng xã hội như: Chiến tranh, đảo chính, đình công, cấm vận, thay đổi chính sách của Chính phủ
 • Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận những sự kiện như: thiếu nhiên liệu, mất điện, lỗi mạng, … là sự kiện bất khả kháng để miễn trách nhiệm khi vi phạm

ĐIỀU 6. BẢO MẬT VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.1      Các Bên có trách nhiệm phải giữ kín tất cả những thông tin mà mình nhận được từ phía Bên kia trong suốt thời hạn và sau khi hết hạn của Hợp đồng này tối thiểu là 01 (một) năm và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết duy trì tính bí mật của thông tin này.

6.2      Quy định tại Khoản 4.1 trên đây sẽ không áp dụng cho:

 • Các thông tin được công bố tại thời điểm ký kết Hợp đồng này hoặc sau đó mà không phải do hành vi vi phạm Hợp đồng này.
 • Các thông tin mà một Bên biết được trước khi ký kết Hợp đồng này hoặc do một Bên hoặc người lao động của Bên đó độc lập phát triển trên cơ sở không sử dụng các thông tin đề cập trên đây.
 • Các thông tin được công bố trên tinh thần thiện chí cho mỗi Bên từ một Bên thứ ba hợp pháp có quyền công bố các thông tin này.

Trách nhiệm đối với các thông tin thuộc các trường hợp ngoại lệ tại điều 4.2 trên đây sẽ chấm dứt khi có một Bên yêu cầu.

6.3      Các Bên sẽ có quyền công bố hoặc trao quyền tiếp cận các thông tin bảo mật được viện dẫn trong các mục ở trên cho người lao động tương ứng và/ hoặc các nhà tư vấn Bên ngoài và/ hoặc các cố vấn trong chừng mực những người lao động và/ hoặc các nhà tư vấn Bên ngoài và/ hoặc các cố vấn này cần phải biết trong phạm vi thương lượng và thảo luận theo Hợp đồng này và với điều kiện rằng Bên tiếp nhận thông tin có được sự cam kết cần thiết bằng văn bản nhằm bảo mật và không tiết lộ thông tin từ những người lao động và/hoặc các nhà tư vấn nước ngoài và/ hoặc cố vấn đó trước khi công bố hoặc trao quyền tiếp cận thông tin cho họ.

6.4      Các thông tin được quy định trong Khoản 4.1 trên đây vẫn là tài sản của Bên công bố, và Bên tiếp nhận theo yêu cầu bằng văn bản của Bên công bố hoàn trả ngay lập tức mọi thông tin nhận được cho Bên công bố theo Hợp đồng này mà không được giữ lại bất kỳ bản sao nào.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

7.1     Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật;

7.2     Mọi thay đổi liên quan đến Hợp đồng phải có văn bản đề nghị bên kia trước 15 ngày để giải quyết. Mọi chi phí phát sinh cho thay đổi Hợp đồng do nguyên nhân từ bên nào thì bên đó có trách nhiệm thanh toán.

7.3     Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Nếu hai bên không đạt được kết quả thỏa đáng thì sẽ được chuyển đến Tòa án Kinh tế tại Hà Nội để giải quyết. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký, mỗi bên giữ 01 bản./